skip to Main Content

Integritetspolicy – för kunder

Hos oss på Gefle Yachts förverkligar vi inte bara din dröm, vi ser även till att personuppgifter hanteras på rätt sätt. I och med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi vidtagit åtgärder för att kunna säkerställa att behandlingen sker enligt den nya lagen. I vår integritetspolicy nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är vi på Gefle Yachts AB som har ansvaret för att dina personuppgifter hanteras enligt lag.

Södra skeppsbron 21 ÖG
802 84 Gävle
E-post: info@gefleyachts.se

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du sluter ett avtal eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Företagsnamn
  • Yrkestitel
  • Mejladress
  • Telefonnummer

Vilket är ändamålet?

Kunna sköta administrering kring försäljning av våra produkter.

Rättslig grund?

Enligt den nya Dataskyddsförordningen måste det finnas ett lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

1) Fullgörande av avtal

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som kund så att vi kan hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

4) Samtycke

När du lämnar en intresseanmälan på vår hemsida samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter till det angivna ändamålet. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket.

Mottagare av uppgifterna

Gefle Yachts lämnar i vissa fall personuppgifter om dig som kund till följande mottagare:

  • Försäkringsbolag
  • Finansbolag,
  • Andra samarbetande företag

Lagring av uppgifterna

Vi lagrar och sparar uppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål. Uppgifterna kan också sparas och lagras under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi arbetar hela tiden med att se över våra system så att uppgifter vi inte använder raderas.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få en insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i vår relation till dig har du rätt att begära ut dessa. Om vi tar emot en sådan förfrågan kan vi komma att fråga efter ytterligare uppgifter. Det för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer då att publiceras på vår hemsida.