Dokument

Nedan finns ett antal dokument för nedladdning

Utrustningslista för ifyllning av säljare – Detta dokument är ett underlag för diskussion om en eventuell försäljning samt underlag för annonsering
Utrustningslista i excel-format

Förmedlingsavtal – Avtal som vi skriver med säljaren vid en förmedling, har du några frågor; kontakta oss så förklarar vi.
Förmedlingsavtal i Pdf

Varudeklaration – Dokument där vi tillsammans med säljaren dokumenterar båtens skick
Varudeklaration i Pdf